Informatie

98CEEED4-BCFC-49AA-B446-BDEE19FD6BC4_1_2

Patricia van Steen

Oprichter en eigenaar van Autiloog

Autismevriendelijke CoachMaster, Gehechtheidsonderzoeker

Telefoon: 06-42578985 

Mijn verhaal

Hallo, ik ben Patricia (46) en moeder van twee zonen met autisme. Na een jarenlange zoektocht naar passende hulp, welke ik nooit echt kon vinden, heb ik besloten zelf zo goed mogelijk te willen worden in het omgaan met de uitdagingen die ASS met zich meebrengt. Ik wilde in contact komen met mensen die wel het verschil konden maken.

Vandaar dat ik terecht ben gekomen bij de  Autisme Academie. De gemixte trainers- en groepssamenstelling van mensen met en zonder autisme, maakt dat iedereen veel van elkaar kan leren. Inmiddels kan ik met trots zeggen dat ik Autismevriendelijke CoachMaster ben. Na de Practioner opleiding was de volgende opleiding te mooi om te laten schieten. Naast de kennis die gedeeld wordt heb ik zelden zo’n fijne, warme, passievolle club mensen ontmoet.

Vervolgens kon ik er niet meer omheen mijn droom werkelijkheid te maken om een eigen praktijk te beginnen; Autiloog. Mijn motto is dat autismehulpverlening echt anders kan en moet. De standaardbasiskennis bij de gevestigde hulpverlening past niet zondermeer op iedereen met autisme, zeker niet wanneer problematiek ingewikkelder is en/of wordt. Als CoachMaster hebben wij geleerd heel breed naar situaties te kijken en maatwerk te bieden. Daar heeft iedereen recht op. Ik deel dan ook graag mijn kennis in de hoop vele mensen verder te mogen helpen.                                                                                                                                                                                                                     

Behalve ervaringsdeskundige ouder ben ik al ruim 20 jaar werkzaam in het (school)maatschappelijk werk, in zowel het basis- als het voortgezet onderwijs. Mijn ervaring zit hem in het op een laagdrempelige manier contact leggen, situaties verkennen en begeleiding bieden. Hierbij vervul ik  een brugfunctie tussen ouder, kind/jongere en school. En werk ik samen met onderwijs-, zorg- en hulpverleningspartners. Tevens heb ik 3 jaar via Floor Jongerencoaching, op vrijwillige basis, jongeren met een beperking gecoacht, die niet het geijkte pad bewandelen en op zoek zijn naar waar zij nou warm van worden voor een stukje toekomstperspectief. Mijn ervaring zit dus voornamelijk op kinderen en jongeren. Neemt niet weg dat ook volwassenen uiteraard van harte welkom zijn. Naast persoonlijk contact is ook digitale begeleiding mogelijk.

Sinds mei 2021 maak ik onderdeel uit van het bestuur van Mama Vita. Het landelijke netwerk voor moeders met een kind met autisme.

Vanaf september 2021 ben ik tevens de opleiding Gehechtheidsbegeleider en Gehechtheidsonderzoeker van Yvonne Loekemeijer gaan volgen.

 

Wat ik terug hoor van anderen is dat ik goed kan luisteren, en daarnaast vertrouwen, vriendelijkheid en rust uitstraal. Ik ben van jongs af aan geïnteresseerd in mensen en hun gedrag. Ik hou er van situaties te observeren en maak daarbij gebruik van mijn vermogen situaties aan te voelen. Zonder oordeel kijk ik graag mee om te achterhalen wat achterliggende redenen voor gedrag kunnen zijn, maar ook naar wat een meer wenselijke situatie zou zijn en wat er vervolgens voor nodig is daar te komen. Ik ben creatief, ruimdenkend en altijd op zoek naar mogelijkheden. Voor mij is iets niet snel raar of anders.

 

Vriendelijke groet, Patricia.                                                                                                                               

Gecertificeerd

- Afgestudeerd aan de Autisme Academie als Autismevriendelijke Coach in 2019

- Afgestudeerd aan de Autisme Academie als Autismevriendelijke CoachMaster in 2020

- Afgestudeerd aan het Gadaku Institute als gecertificeerd Rots & Water trainer in 2021

- Afgestudeerd bij Yvonne Loekemeijer als post-HBO Gehechtheidsbegeleider in 2021

- Afgestudeerd bij Yvonne Loekemeijer als post-HBO Gehechtheidsonderzoeker in 2022

Afbeeldingcoach.png
Afbeeldingcm.png
Yvonne-Loekemeijer-logo-groot.png